Metabolisch syndroom sluipmoordenaar

Het metabolisch syndroom bestaat uit een combinatie van cardiovasculaire risicofactoren die nauw samenhangt met zwaarlijvigheid (obesitas) en meer bepaald met buikvet. Deze aandoening is het gevolg van een “zelfvernietigende” levensstijl.

Sinds obesitas epidemische vormen heeft aangenomen, is er veel sprake van het metabolisch syndroom, dat sommige gezondheidsprofessionals als “sluipmoordenaar” bestempelen.

Minder bewegen, meer eten. Het leidt tot een positieve caloriebalans: te veel calorieën innemen en er te weinig verbruiken. Dit is de dag van vandaag een veelvoorkomend probleem. Het leidt tot het metabolisch syndroom, dat op zijn beurt hart- en vaatziekten veroorzaakt. Het is vandaag essentieel om dit syndroom op te sporen bij mensen met overgewicht, zwaarlijvige personen en type 2-diabetici.

Het metabolisch syndroom treft 15 à 25% van de westerse bevolking. Het risico op sterfte ten gevolge van cardiovasculaire aandoeningen ligt 2 tot 4 maal hoger dan normaal. Ook het risico op diabetes type II ligt hoger, en zelfs 5 tot 9 maal hoger.

Definitie

- Insulineresistentie
Nuchtere waarde van glucose > = 6.1 mmol/l of >= 110 mg/dl

- Abdominale obesitas
Middelomtrek bij de vrouw > 80 cm
Middelomtrek bij de man > 94 cm

- Hoog triglyceridengehalte
>= 1.7 mmol/l of >= 150 mg/dl

- Laag HDL-gehalte
Vrouwen < 1.3 mmol/l of < 50 mg/dl
Mannen < 1 mmol/l of < 40 mg/dl

- Hypertensie >= 130/85 mm Hg

Wanneer 3 of meer factoren voorkomen spreken we van het metabolisch syndroom.

De schuldige

- overdreven inname van snelle suikers (x3)
- overdreven inname van verzadigde vetten
- te weinig beweging
- te korten aan voedingsstoffen: magnesium, zink, omega3, vezels, vit. B6 - stress

Oorzaken en gevolgen

Te hoge absorptie van koolhydraten en verzadigde vetzuren
v
Verhoging viscerale vetmassa
v
Oxidatie Ontstekingen
v
Ontregelen glycemie + Dyslipidemie + Ontregeling neurotransmitters

De absorptie van snelle koolhydraten en verzadigde vetzuren leidt tot een verhoging van de vetmassa. De absorptie van grote hoeveelheden snelle koolhydraten (gemiddelde driemaal meer dan de dagelijkse behoefte) en verzadigde vetzuren zijn mede verantwoordelijk voor het ontstaan van obesitas en het metabolisch syndroom.

Een verhoogde vetmassa (vooral visceraal d.w.z. rond lever, hart, …) leidt tot oxidatie. Oxidatie veroorzaakt een ontsteking (hierdoor wordt NF Kappa B geactiveerd wat op zijn beurt leidt tot de secretie van adipokinen inflammatoires).

Oxidatie en ontstekingen ontregelen de glycemie, leiden tot een intolerantie van glucose en dus tot insulineresistentie.

Cardiovasculaire aandoeningen zijn gelinkt aan ontstekingen door de oxidatie. Het leidt tot dyslipidemie en hypertensie, vaak met infarcten als gevolg.

Een verlaagd serotoninegehalte is ook het gevolg van ontstekingen en oxidatie. Serotonine wordt aangemaakt uit tryptofaan. Wanneer trytofaan voldoende aanwezig is, stijgt dus ook het serotoninegehalte. Een tekort aan serotonine geeft aanleiding tot zoetaanvallen, agressiviteit, suïcidale neigingen, depressies, gemoedsschommelingen,...

Vaststelling

De nieuwe aanbevelingen om patiënten met het metabolisch syndroom op te sporen, benadrukken de belangrijke rol van buikvet en de middelomtrek.

Studies waarschuwen patiënten bij wie alleen sprake is van een grote middelomtrek en hypertriglyceridemie in nuchtere toestand, want ze lopen tot 80 % meer risico op metabolische stoornissen, waardoor ook hun risico op type 2-diabetes en kransslagaderaandoeningen stijgt.

Een metabolisch syndroom opsporen bij iemand zonder symptomen is belangrijk. Op die manier kan het immers tijdig behandeld worden, niet alleen door de bloedsuikerspiegel te normaliseren, maar ook door het buikvet weg te werken.


Doelstelling

Een paar kilo’s minder volstaan.

Heel wat studies tonen aan dat een klein gewichtsverlies van ongeveer 10% zeer gunstige metabolische en cardiovasculaire effecten kan hebben. Het slechte vet, d.w.z. het buikvet, smelt immers eerst, nog vóór het onderhuidse vet. Een daling van 10% van het gewicht, is een daling van 30% van de viscerale vetmassa.

 

 
© Copyright 2008 - Medical Diet Center