ESTHETICA

Dr. CARCHON specialiseert zich ook in esthetica.

Zij heeft een interuniversitair diploma (DIU) voor morfologische en anti-aging geneeskunde aan de universiteit van Parijs. Dit diploma wordt erkend door de Franse Nationale orde van geneesheren en is het enige dat bestaat in de sector.

Volgens artikel 9 § 1 van de Wet op de Geneesmiddelen van 25/03/1964 is publieke reclame voor een geneesmiddel dat enkel op geneeskundig voorschrift te verkrijgen is, echter verboden. Indien u graag meer informatie had gewenst over onze verschillende esthetische behandelingen staan wij u graag telefonisch te woord.

"Art. 9. § 1. Elke reclame bestemd voor het publiek is verboden wanneer zij betrekking heeft op een geneesmiddel dat enkel op overlegging van een geneeskundig voorschrift mag worden afgeleverd, of op een geneesmiddel bestemd voor de behandeling van een ziekte of aandoening aangewezen door de Koning op advies van de Hoge Gezondheidsraad. (Publieksreclame is tevens verboden voor geneesmiddelen die psychotrope stoffen of verdovende middelen in de zin van de internationale verdragen terzake bevatten.) <W 2006-05-01/46, art. 19, 2°, 023; Inwerkingtreding : 26-05-2006>"

 
 
© Copyright 2016 - Medical Diet Center